دسته: شعر

شعرِ موقتیِ روزگارِ من / یهودا عمیخی 0

شعرِ موقتیِ روزگارِ من / یهودا عمیخی

برای همسرم؛ نیما     خطِ عبری، خطِ عربی از شرق به غرب می رود خطِ لاتین از غرب به شرق زبان‌‎ها به گربه‌ها می‌مانند نباید موی‌شان را خلافِ جهت نوازش کنی ابرها از...

روز یادبود کشتگان جنگ / یهودا عمیخی 0

روز یادبود کشتگان جنگ / یهودا عمیخی

    روز یادبود کشتگان جنگ، افزون کن غم هر آن‌چه از دست داده‌ای را به غم آن‌ها. حتّا غم زنی که ترکت کرد، بیامیز اندوه را با اندوه، چنان تاریخی که در ذهن...

بارانِ میدان جنگ / یهودا عمیخی 0

بارانِ میدان جنگ / یهودا عمیخی

      می بارد باران ، روی صورت ها روی صورت رفیقان زنده ام آنان که صورت شان را با پتو پوشانده اند و می ریزد باران روی صورت رفیقان مرده ام آنان...

ای نور هر دو دیده ، گویی بصر نداری 0

ای نور هر دو دیده ، گویی بصر نداری

ای نور هر دو دیده ، گویی بصر نداریویران شدم به پایت، وجدان مگر نداریگفتم که با خیالت روز و شبم به سر شدگفتی بجز هوایم ، کاری دگر نداریگفتم که کار من تو...

از مدالِ درد لبریزم پُر از آویزها 0

از مدالِ درد لبریزم پُر از آویزها

از مدالِ درد لبریزم پُر از آویزهاپایِ تو زانو زدم پیشِ همه ناچیزها از قرارِ سوخته از چوب خط ها پُر شدهرویِ دیوارِ اتاقم ، رویِ کل ِّ میزها پشتِ هر دیوار،دیواریست،بانو خسته امخسته...

چون آسمانی که پر از حور و پری ها 0

چون آسمانی که پر از حور و پری ها

چون آسمانی که پر از حور و پری هاپشت سرت بازار داغ مشتری ها مثل نسیمی رد شدی از شهر…افتادبا دیدنت از سر تمام روسری ها احساس تلخ قهوه ها در کافه…از تو_موسیقی زیبا...

اندوه من این است که در عصر حواشی 0

اندوه من این است که در عصر حواشی

اندوه من این است که در عصر حواشییک لحظه به فکر ِ من ِ بیچاره نباشیدریاچه ی قم باشی و بر زخم دل مناز شوری خود بر دلم هربار بپاشییک منبع عالِم خبر آورد...

خونِ جگرِ سنگ 0

خونِ جگرِ سنگ ‘ عقیق یمنی شد

خونِ جگرِ سنگ ‘ عقیق یمنی شدمن خون جگر خوردم و قلبم حسنی شد دندانه ی هر شانه که در موی تو افتادتعبیر به دندان اویس قرنی شد بر کفر بشر بودن تو سایه...

به هر نشانه ای از تو دلش بهانه بگیرد 0

به هر نشانه ای از تو دلش بهانه بگیرد

به هر نشانه ای از تو دلش بهانه بگیردغمی به وسعت دنیا در او زبانه بگیرد نخی ز پیرهنت یا کتاب منزوی ات راشبیه جان خودش سخت در میانه بگیرد مدام خیره شود در...