برچسب: ابوالوفای

ابوالوفای بوزجانی 0

ابوالوفای بوزجانی

 از دانشمندان سده چهارم هجری است کتابی در موسیقی داشته است . بوزرجانی در سال ۳۶۵ – ۳۷۶ هجری – درگذشته است   . نوشته ابوالوفای بوزجانی اولین بار در مردان پارس. پدیدار شد....

ابوالوفای بوزجانی 0

ابوالوفای بوزجانی

 از دانشمندان سده چهارم هجری است کتابی در موسیقی داشته است . بوزرجانی در سال ۳۶۵ – ۳۷۶ هجری – درگذشته است   . نوشته ابوالوفای بوزجانی اولین بار در مردان پارس. پدیدار شد....