بیست و شش روز؛ ران راش/ مترجم:محمدرضا شکاری

ران راش شاعر و داستان نویس معاصر آمریکایی است. اکثر داستانهایش در منطقه آپالاچیا میگذرد، رنگ و بویی محلی دارد و شخصیت هایش آدمهای معمولی هستند. معروف ترین اثرش رمان «سرنا» است که نه...