همه چیز درباره پروین اعتصامی

بیوگرافی پروین اعتصامی خانم رخشنده اعتصامی متخلص به پروین، فرزند یوسف اعتصام الملک از شاعران و نویسندگان روزگار قاجار است. در زندگی نامه پروین اعتصامی اینگونه آمده است که وی در سال 1285 هجری شمسی...