برچسب: که

داستان سارا تیلور_ترجمه مهسا طاهری 0

چیزی که وجود ندارد نمی‌تواند بهت صدمه بزند! /سارا تیلور، ترجمه مهسا طاهری

داستان «چیزی که وجود ندارد نمی‌تواند بهت صدمه بزند!» نویسنده: سارا تیلور، مترجم: مهسا طاهری   بعد از حملۀ اول، آدام فقط بوی عجیبی را به خاطر می‌آورد و احساس ناخوشایندی داشت. چرا که نگران...

چون آسمانی که پر از حور و پری ها 0

چون آسمانی که پر از حور و پری ها

چون آسمانی که پر از حور و پری هاپشت سرت بازار داغ مشتری ها مثل نسیمی رد شدی از شهر…افتادبا دیدنت از سر تمام روسری ها احساس تلخ قهوه ها در کافه…از تو_موسیقی زیبا...

اندوه من این است که در عصر حواشی 0

اندوه من این است که در عصر حواشی

اندوه من این است که در عصر حواشییک لحظه به فکر ِ من ِ بیچاره نباشیدریاچه ی قم باشی و بر زخم دل مناز شوری خود بر دلم هربار بپاشییک منبع عالِم خبر آورد...